Ship supply and services department
Contact Us

SIA "UNIMARS CATERING SERVICES" IR NOSLĒDZIS LĪGUMU AR LATVIJAS INVESTĪCIJU UN ATTĪSTĪBAS AĢENTŪRU (13.10.2021) (14.12.2021)

 SIA UNIMARS CATERING SERVICES ir noslēdzis 2021. gada 13. oktobrī līgumu Nr. SKV-L-2021/320 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.